• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Aktualności

Zapraszamy do udziału w debacie 05.06.2019

Gródek nad Dunajcem, 4 czerwca 2019r.

 

RG.0004.9.2019

 

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Gródek nad Dunajcem

(wszyscy)

 

     Respektując zapisy art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z dnia 15 marca 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 30 maja 2019 r. podczas obrad X Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem przedstawił Radzie Gminy RAPORT O STANIE GMINY GRÓDEK NAD DUNACJEM ZA 2018 ROK. Raport w całości dostępny jest na stronie gminy: www.gminagrodek.pl, w zakładce aktualności. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem oraz do szerokiej dyskusji nad zarówno obecną sytuacją, jak i przyszłymi kierunkami rozwoju naszej gminy.

     Rada Gminy Gródek nad Dunajcem rozpatrzy Raport podczas najbliższej XI Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w dniu 19 czerwca 2019 r. godz. 1200 , sala obrad siedziby Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem.

     Zgodnie z zapisem art. 28aa ust. 6-8 w/w ustawy w debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem do włączenia się do dyskusji. Warunkiem ustawowym udziału w dyskusji jest złożenie pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców (druk w załączeniu). Zgłoszenie należy złożyć przewodniczącemu rady (Urząd Gminy-Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pok. 19, w godz. 800-1500) w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2019 r. do godz. 1500.

 

Z wyrazami należnego szacunku

                                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                  Gminy Gródek nad Dunajcem

                                                                                           Józef Klimek

W załączeniu:

Formularz zgłoszeniowy.

Załączniki