Aktualności

Zapraszamy do skorzystania z dotacji na wymianę pieca 06.05.2019

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości nawet do 9 tys. zł do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na paliwo stałe (stare kotły węglowe) w gospodarstwach domowych, na źródła ciepła wykorzystujące paliwo stałe spełniające wymagania ekoprojektu 5 klasy (na ekogroszek lub drewno, lub pelet) w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR- pn.: „Wymiana źródeł ciepła (paliwo stałe) w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujące paliwa stałe - na terenie gminy Gródek nad Dunajcem” ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki