Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZGŁASZANIA SZKÓD I STRAT WYRZĄDZONYCH PRZEZ SILNE WIATRY 13.03.2019

KOMUNIKAT

W SPRAWIE ZGŁASZANIA SZKÓD I STRAT WYRZĄDZONYCH PRZEZ SILNE WIATRY

 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, iż została powołana Komisja ds. szacowania strat powstałych w wyniku silnych wiatrów, które miały miejsce w dniach 10 - 11 marca 2019 r. na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.

Osoby, które zostały poszkodowane w wyniku silnych wiatrów (uszkodzone budynki mieszkalne, gospodarskie, użyteczności publicznej) mogą zgłaszać zaistniałe szkody  w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem, pok. 18, tel. 18 440 10 35 wew.18. 

Ostateczny termin zgłaszania szkód: 15 marzec 2019 r. godz. 11.00