Aktualności

FIO Małopolska Lokalnie 05.03.2019

Fundacja Horyzont360 jako Partner projektu przystępuje do drugiego etapu realizacji projektu dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich -  „FIO - Małopolska Lokalnie. Południe”.

Celem głównym projektu jest tworzenie partnerstw na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych działających na terenie południowej części województwa małopolskiego w podejmowanie inicjatyw oddolnych realizowanych przez grupy nieformalne, grupy samopomocowe i młode organizacje pozarządowe w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Adresatami zadania publicznego są młode organizacje  pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowy Sącz,  które w ramach projektu mogą otrzymać dotację nawet do 5 000 zł (3000,00 zł na planowaną przez siebie inicjatywę społeczną oraz 2000,00 zł na wsparcie instytucjonalne).

Obecnie ogłoszono nabór wniosków, który potrwa do 5 kwietnia. Wszelkie informacje odnośnie naboru, składania wniosków, spotkań i szkoleń znajdują się na stronie http://malopolskalokalnie.pl/poludnie/ oraz naszym facebooku:

https://pl-l.facebook.com/malopolskalokalniepoludnie/      

 Informujemy również, że dnia 7 marca br. o godz. 15.10 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu i ogłoszonego naboru (pod adresem: Nowy Sącz ul. Jagiellońskiej 29/11 ( Biuro Fundacji Europa +)).

Zainteresowane osoby zapraszamy do udziału.