Aktualności

Zapraszamy do udziału w zebraniach wiejskich 05.03.2019

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących statutu poszczególnych sołectw gminy
.

HARMONOGRAM  ZEBRAŃ WIEJSKICH LUTY - MARZEC  2019

DOT: KONSULTACJI STATUTU SOŁECTW

LP.

Sołectwo

      Data

Godzina

     Miejsce

1.

Bujne

28.02.2019

16:00

U Sołtysa

2.

Lipie

28.02.2019

16:00

Szkoła Podstawowa

3.

Jelna - Działy

28.02.2019

18:00

U Sołtysa

4.

Przydonica - Glinik

1.03.2019

18:00

U Sołtysa

5.

Zbyszyce

1.03.2019

18:00

DPS

6.

Bartkowa- Posadowa

17.03.2019

10:30

WDK

7.

Podole-Górowa

17.03.2019

10.30

Szkoła Podstawowa w Podolu

8.

Roztoka - Brzeziny

17.03.2019

10:30

Szkoła Podstawowa

9.

 

Przydonica

17.03.2019

11:15

Szkoła Podstawowa

10.

Gródek nad Dunajcem

10.03.2019

11:15

Szkoła Podstawowa

11.

Tropie

10.03.2019

12:00

Budynek byłej szkoły

 

12.

Rożnów

10.03.2019

12:15

Wiejski Dom Kultury

13.

Sienna

10.03.2019

14:00

Szkoła Podstawowa

 

14.

Jelna

10.03.2019

16:00

Szkoła Podstawowa

 


 

Załączniki