Aktualności

Nabór wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 05.02.2019

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu informuje, że prowadzi ciągły nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego” na lata 2019-2020.

Wszelkie pozostałe informacje oraz wniosek dostępne w załącznikach.

Załączniki