Aktualności

Otwarcie II Klubu Seniora w gminie Gródek nad Dunajcem 04.02.2019

W czwartek, 31 stycznia 2019 roku, w budynku, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury uroczyście otwarty został klub "Senior+".  Dzięki staraniom władz gminy i pozyskanym środkom z budżetu państwa udało się stworzyć miejsce przyjazne osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+. Pozyskano na ten cel dofinansowanie ze środków z programu  Senior+  na lata 2015-2020, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior+”.

Kolejny już Klub Senior + powstał w ramach realizowanego projektu z myślą o osobach, które ukończyły sześćdziesiąt lat i chciałyby aktywnie spędzać czas, dowiedzieć się czegoś nowego lub poszerzyć swoje zainteresowania. Jego działanie ma na celu promocję zdrowego i aktywnego stylu życia wśród seniorów.

W otwarciu Klubu Senior + udział wzięli między innymi: Wójt Gminy Pan Józef Tobiasz, Zastępca Wójta  Pan Mieczysław Hajduga, Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Klimek, Radni Gminy Gródek nad Dunajcem, przedstawiciele stowarzyszenia „Kulturalny Gródek”, seniorzy z terenu gminy oraz gospodarze obiektu.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, Wójt Gminy oprowadził gości po nowo wyremontowanej placówce która zmieniła się w przytulne i funkcjonalne lokum na potrzeby działalności naszych seniorów. Klub został wyposażony w meble, drobne artykuły AGD, sprzęt komputerowy i audiowizualny. Obiekt dostosowany jest także do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, toaleta).

 „Niech otwarty  Klub Seniora służy społeczności gminy Gródek nad Dunajcem. Niech będzie miejscem spotkań z drugim człowiekiem, realizacji pasji i wspomaga zdrowie. Niech będzie statkiem na oceanie wolnego czasu i możliwości seniorów”.

 

Galeria