Aktualności

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza 07.12.2018

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM 2,5  oraz benzopirenu w powietrzu. 

Szczegóły w załączeniu.

Załączniki