Aktualności

Zapraszamy na konsultacje dot. pozyskiwania funduszy z UE 06.12.2018

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

I URZĄD GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

ZAPRASZAJĄ

 mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem

 na indywidualne konsultacje
z tematyki pozyskiwania środków
z funduszy europejskich

termin dyżuru :

14 grudnia 2018 roku (piątek)

godz. 8:30-11:00

miejsce:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54

33 – 318 Gródek nad Dunajcem

 

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020