Aktualności

Odnowiona kapliczka w Tropiu 04.12.2018

Spacerując szlakami naszej gminy można zauważyć różnorodne kapliczki, krzyże przydrożne,   nawet takie które  pamiętają początki XVIII wieku. Są więc świadkami zdarzeń, przemian, a przede wszystkim dziedzictwa tych ziem. Jedną z takich  kapliczek na terenie gminy jest  kapliczka przydrożna  w miejscowości Tropie, której prace konserwacyjne przeprowadzono w tym roku. Dzięki zabiegom konserwacyjnym kapliczka odzyskała dawne piękno...

Pracami objęto kapliczkę  domkową  zlokalizowaną przy drodze gminnej w miejscowości Tropie. Kapliczka wg opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków kapliczka była w złym stanie technicznym  i estetycznym, o czym świadczą załączone zdjęcia. Wykonano  najpilniejsze prace związane z  wykonaniem nowej więźby oraz pokryciem  blachą dachu, wymianą tynków elewacji wnętrza i malowaniem, renowacją posadzki, drzwi, krzyża  oraz konserwacją obrazu ECCE HOMO.

Wartość zadania wyniosła 12 300,00 zł, na które gmina Gródek nad Dunajcem pozyskała 56,91 % dofinansowania w łącznej wysokości 7000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Kapliczka”.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu  i staraniom mieszkańców – „sąsiadów” kapliczki  zabiegających o renowację kapliczki w pobliżu obiektu zasadzono lipę upamiętniającą  100 - lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Galeria