Aktualności

Promesy na inwestycje ze środków PROW 11.10.2018

 9 października  w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu wicemarszałek Stanisław Sorys oraz przewodnicząca SWM Urszula Nowogórska wręczyli przedstawicielom władz subregionu sądeckiego promesy na zadania wybrane w ramach konkursu dofinansowanego ze środków unijnych. Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez samorząd województwa małopolskiego ze środków PROW 2014-2020 na Sądecczyźnie zostanie zrealizowanych 19 inwestycji, które zmienią oblicze regionu.  

W imieniu Gminy Gródek nad Dunajcem Wójt - Józef Tobiasz odebrał  dwie promesy na łączne dofinansowanie inwestycji  w wysokości: 1 590 038 zł.  Zadania objęte dotacją to: „Przebudowa  i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne” oraz „Kształtowanie przestrzeni publicznej  w centrum miejscowości: Podole – Górowa, Przydonica, Bartkowa – Posadowa”.

Już w przyszłym roku zostaną rozpoczęte prace na remizie w Jelnej celem utworzenia miejsca spotkań dla szerokiego grona społeczności w tym dzieci, młodzieży, a także seniorów. Przebudowany obiekt zyska nowe wyposażenie  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, a także instalację fotowoltaiczną zapewniającą produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Przyznane środki pozwolą na budowę miasteczka rowerowego w Podolu – Górowej, miejsc parkingowych nad Jeziorem Rożnowskim w Bartkowej - Posadowej oraz  chodników wraz  z oświetleniem przy drogach powiatowych w centrum miejscowości Przydonica.

Galeria