Aktualności

Chodnik w Rożnowie ukończony przed terminem… 28.08.2018

Ponad miesiąc przed planowanym terminem został oddany do użytku chodnik przy drodze powiatowej w Rożnowie. Kolejny odcinek chodnika o długości ponad 0,5 km znacznie poprawia bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Witowic. Koszt inwestycji realizowanej przez Powiat Nowosądecki, przy wsparciu finansowym i rzeczowym Gminy Gródek nad Dunajcem, wyniósł 495,50 tys. zł.

Zgodnie z przyjętymi zasadami budowy chodników przy drogach powiatowych, gmina przygotowuje dokumentację projektową, a następnie zapewnia 50% kosztów robót budowlanych. Nowy chodnik w Rożnowie to kolejna wspólna inwestycja Gminy Gródek nad Dunajcem oraz Powiatu Nowosądeckiego. Dzięki inwestycji zainicjowanej przez władze naszej gminy poprzez poprawiło się bezpieczeństwo pieszych, a także kierowców na odcinku drogi gdzie panuje bardzo duży ruch szczególnie w okresie wakacji. Samochody turystów przyjeżdżających i wyjeżdżających znad Jeziora Rożnowskiego od strony drogi krajowej nr 75 przy jednoczesnym wzmożonym ruchu pieszych sprawiają, że bardzo często dochodziło do kolizji i bezpośredniego zagrożenia życia – zwłaszcza pieszych. Teraz jest znacznie bezpieczniej.

Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Nowosądecki. Łączna wartość inwestycji wyniosła: 495.495,48 zł, w tym:

  1. Pomoc rzeczowa Gminy Gródek nad Dunajcem (dokumentacja projektowa) – 18.388,50 zł
  2. Pomoc finansowa Gminy Gródek nad Dunajcem – 238.553,00 zł
  3. Środki własne Powiatu Nowosądeckiego  - 238.553,98 zł

W ramach inwestycji wykonano chodnik o długości 550 mb wraz ze zjazdami, kanalizacją deszczową oraz poszerzeniem jezdni.

Galeria