Aktualności

Wymień piec na paliwo stałe 07.08.2018

Mieszkańcy naszej gminy zainteresowani uzyskaniem dotacji na wymianę nie ekologicznych, starych źródeł ciepła (na paliwo stałe) w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujące paliwa stałe, mogą składać deklarację/ankietę do końca sierpnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem (pokój nr 6). Na chwilę obecną mamy 13 wolnych miejsc – decyduje data wpłynięcia deklaracji/ankiety.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ma na celu redukcję zanieczyszczeń  powietrza poprzez zmniejszenie stężenia pyłu PM 10 i PM2,5 w atmosferze oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Lista spełniających wymagania ekoprojektu niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe znajduje się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Deklaracja/ankieta w załączeniu.

Załączniki