Aktualności

50 000 zł na samochód dla OSP Jelna 07.08.2018

Gmina Gródek nad Dunajcem otrzymała dotację w wysokości 50 000 zł od Samorządu Województwa Małopolskiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jelna. W miniony piątek - 3 sierpnia 2018 roku w sali konferencyjnej Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie nastąpiło oficjalne przekazanie umów dotacji w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”.

W tegorocznej edycji konkursu, Samorząd Województwa Małopolskiego udzielił pomocy finansowej 73 gminom z terenu województwa na zapewnienie gotowości bojowej, w tym 25 gminom na zakup samochodów pożarniczych. W powiecie nowosądeckim jedynie gmina Gródek nad Dunajcem oraz Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna otrzymały dotację na zakup samochodów pożarniczych. Pozostałe gminy z powiatu uzyskały dotację na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP.

Gmina planuje zakupić  lekki samochód pożarniczy dla OSP Jelna za kwotę 100 000 zł, brakujące 50 000 zł zostanie pokryte z budżetu gminy Gródek nad Dunajcem. Termin realizacji tj. zakupu i rozliczenia dotacji przewidziany jest do końca października 2018 roku.

Dzięki pozyskanej dotacji, wsparciu Wójta, Radnych Gminy Gródek nad Dunajcem oraz strażaków z OSP Jelna, gmina stanie się właścicielem kolejnego samochodu pożarniczego, który znacząco przyczyni się do  zwiększenia poziomu skuteczności działań ratowniczych OSP Jelna.

Galeria