Aktualności

OZE – Pozytywna ocena wniosku 05.07.2018

Wniosek złożony przez LGD „Na Śliwkowym Szlaku” dotyczący rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych uzyskał pozytywną ocenę formalną, merytoryczną oraz finansową, jednak nie znalazł się na liście projektów, które uzyskały dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, ale trafił na listę rezerwową.

Spośród 19 pozytywnie ocenionych projektów dofinansowanie otrzymały tylko cztery. Przesądziła o tym wielkość budżetu przeznaczonego na ten cel, który był zasadniczo mniejszy niż zgłoszone potrzeby. Zaakceptowane merytorycznie projekty opiewały na łączną kwotę ponad 274 mln zł, podczas gdy do dyspozycji było niespełna 126 mln zł.

Wniosek został uznany za uzasadniony, a cele wskazane we wniosku za ważne i potrzebne, ale ograniczona pula pieniędzy spowodowała, że nie uzyskał finansowego wsparcia w tym naborze. Jednym z głównych kryteriów decydujących o dofinansowaniu były m.in. liczba odbiorców energii z odnawialnych źródeł, wielkość rocznej redukcji CO2, czy moc planowana do uzyskania z odnawialnych źródeł energii.

Projekt LGD „Na Śliwkowym Szlaku” zakładał budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w domach mieszkalnych znajdujących się na terenie sześciu gmin – Lipnicy Murowanej, Korzennej, Czchowa, Łososiny Dolnej, Iwkowej i Gródka nad Dunajcem. W przypadku naszej zaplanowano instalację paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła.

Całkowitą wartość projektu LGD „Na Śliwkowym Szlaku” oszacowało na  ponad 9,5 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie opiewało na ponad 5,7 mln zł.