Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu "Czyste powietrze - zdrowy człowiek" 13.06.2018

W dniach 11-12 czerwca 2018 r. zostały rozstrzygnięte dwa konkursy pn. „Czyste powietrze – zdrowy człowiek”, które na celu miały edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza, promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska, w szczególności powietrza, wzrost świadomości dzieci i młodzieży w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia wynikające z niskiej emisji.

W konkursie wzięły udział prace zarówno plastyczne, multimedialne jak i opisowe, które poruszały temat korzyści dla zdrowia ludzi i środowiska wynikających z docieplenia budynków, zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub biomasę, zmiany systemu ogrzewania na źródło ciepła o znacznie lepszych parametrach spalające paliwo stałe, ze stosowania OZE oraz szkodliwości palenia w kotłach odpadów lub ich składowanie np. w lesie tzw. dzikie wysypiska.

W ramach konkursu pn. „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” w zakresie projektu RPMP.04.04.03-12-0134/17, pn.: „Wymiana źródeł ciepła (paliwo stałe) w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła o znacznie lepszych parametrach wykorzystujące paliwa stałe - na terenie gminy Gródek nad Dunajcem” organizowanego dla klas 0-4 szkół podstawowych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem wzięło udział 138 prac konkursowych.

W każdej ze szkół wręczono nagrody rzeczowe za miejsce I, II i III oraz rozdano dyplomy dla każdego uczestnika.

Nagrodą za I miejsce był mikroskop oraz gra Twister; osoba, która zdobyła II miejsce otrzymała globus polityczno-fizyczny podświetlany (420 mm średnicy) oraz książkę „Moja pierwsza encyklopedia”; natomiast uczeń który zdobył III miejsce otrzymał „Encyklopedię. Przyroda Polski” oraz grę Twister.

Natomiast w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” w zakresie projektu RPMP.04.04.02-12-0136/17, pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe - na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem”  organizowanego dla klas 5-8 szkół podstawowych i dla klas gimnazjum z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem wzięło udział 97 prac konkursowych.

W każdej ze szkół wręczono nagrody rzeczowe za miejsce I, II i III oraz rozdano dyplomy dla każdego uczestnika.

Nagrodą za I miejsce był 3- osobowy namiot oraz gra Twister; osoba, która zdobyła II miejsce otrzymała lornetkę oraz grę Twister; natomiast uczeń który zdobył III miejsce otrzymał „Encyklopedię. Geografia Polski” oraz grę Twister.

 

Oba konkursy cieszyły się sporym zainteresowaniem ponieważ w sumie udział w nich wzięło 235 prac konkursowych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY !

 

Galeria