Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursach „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” 20.03.2018

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza dwa konkursy pn. „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” w ramach projektu współfinansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałania 4.4.3 Obniżenie niskiej emisji (paliwa stałe) -SPR oraz Poddziałania 4.4.2 Obniżenie niskiej emisji – SPR w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Konkursy organizowane są na poziomie szkolnym i przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem.

Szczegóły konkursów w załącznikach.

Załączniki