Aktualności

Kto wybuduje chodnik w Rożnowie? Czekamy na wyniki przetargu 10.03.2018

Wszystko wskazuje na to, że zaraz po wakacjach będziemy mogli korzystać z kolejnego odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Rożnowie. Rada Gminy wyraziła na zgodę na przekazanie środków z budżetu Gminy dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ok. 550 mb chodnika przy drodze powiatowej nr 1449K Wytrzyszczka – Tropie- Bartkowa Posadowa w Rożnowie (od skrzyżowania z drogą gminną Rożnów – Wiesiółka (koniec obecnego chodnika) za skrzyżowanie z drogą Witowice-Różnów).

Rok 2017 był bardzo udany dla inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem. Wzajemne wsparcie zarówno techniczne, jak i finansowe Gminy oraz Powiatu pozwoliły przygotować i zrealizować kompleksową przebudowę drogi w Siennej oraz chodnika w Podolu-Górowej. Te inwestycje poprawiły bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych, a ponadto zmieniły wizerunek tych miejscowości.

Gmina Gródek nad Dunajcem okres realizacji w/w inwestycji wykorzystała na przygotowanie projektów budowlanych nowych przedsięwzięć dotyczących dróg powiatowych. Pod koniec ubiegłego roku na biurko Starosty Nowosądeckiego trafił wniosek Wójta Gminy o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok środków na kolejny chodnik – tym razem w Rożnowie. Na odpowiedź Starosty Nowosądeckiego - Marka Pławiaka nie trzeba było długo czekać, bo już w połowie lutego do Urzędu Gminy wpłynęło pismo z Powiatowego Zarządu Dróg potwierdzające zabezpieczenie przez Powiat środków finansowych na budowę chodnika w Rożnowie w wysokości 50% planowanych kosztów  inwestycji. Drugą „połowę” zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami budowy chodników przy drogach powiatowych będzie musiała sfinansować Gmina. W budżecie gminy na rok 2018 zabezpieczone zostały już wcześniej środki na budowę chodników, ale na przekazanie tych środków na konkretne zadanie jako pomoc finansowa wymagana była oficjalna zgoda Rady Gminy. Większość radnych była „za” udzieleniem pomocy co daje „zielone światło” do rozpoczęcia inwestycji przez Powiat Nowosądecki. Przetarg na budowę chodnika został już ogłoszony. Liczymy, że szybko uda się znaleźć wykonawcę co pozwoli zrealizować większość prac przed okresem wakacyjnym.

Łączna długość planowanego chodnika od skrzyżowania z drogą gminną Rożnów – Wiesiółka (koniec obecnego chodnika) za skrzyżowanie z drogą Witowice-Różnów wynosić będzie ok. 550 mb. Przy okazji poszerzona zostanie również jezdnia. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo pieszych, a także kierowców na odcinku drogi gdzie panuje bardzo duży ruch szczególnie w okresie wakacji. Samochody turystów przyjeżdżających i wyjeżdżających znad Jeziora Rożnowskiego od strony drogi krajowej nr 75 przy jednoczesnym wzmożonym ruchu pieszych sprawiają, że bardzo często dochodzi do kolizji i bezpośredniego zagrożenia życia – zwłaszcza pieszych.

Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na 14 września br….