Aktualności

Nowa jezdnia i chodnik w Jelnej już przed wakacjami 23.02.2018

Zakończyło się postępowanie przetargowe na przebudowę drogi powiatowej w Jelnej zarządzanej przez Gminę Gródek nad Dunajcem. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FEDKO sp. jawna z Gródka nad Dunajcem, która za kwotę 1,03 mln zł wykona ponad 800 m nowej nawierzchni z chodnikami i kanalizacją deszczową.

Firma z Gródka nad Dunajcem pokonała 2 innych wykonawców, którzy zaproponowali wyższą cenę. Inwestycja w Jelnej stanowi II etap przebudowy drogi Sienna-Siedlce, którą od 2016 roku zarządza Gmina Gródek nad Dunajcem. W 2017 roku wykonano nową nawierzchnię i chodniki w Siennej. Teraz takiej samej inwestycji doczekają się mieszkańcy Jelnej. Roboty powinny zakończyć się przed wakacjami.

Zakres robót przewiduje wykonanie nowe szerszej nawierzchni asfaltowej oraz chodników. Przebudowa drogi współfinansowana jest w 63,63% przez Unię Europejską w ramach programu: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020”. Na wkład własny składają się Gmina Gródek nad Dunajcem i Powiat Nowosądecki.

(fot.www.google.pl)