Aktualności

W Rożnowie powstaje „Klub Seniora” 27.11.2017

Założony pod koniec ubiegłego roku Klub Seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Rożnów” stał się inspiracją dla władz gminy do stworzenia miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu dla osób w wieku 60+. W Rożnowie (Zapora) trwa właśnie remont starej świetlicy, która za kilka tygodni stanie się  „KLUBEM SENIOR+”.

W ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2017, Gmina Gródek nad Dunajcem pozyskała środki finansowe na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”. Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+, dla których poprawa jakości życia oraz społeczna aktywizacja stanowi ważny element lokalnego funkcjonowania.

Celem głównym projektu jest utworzenie, wyposażenie oraz zaadaptowanie istniejących pomieszczeń świetlicy w miejscowości Rożnów-Zapora na „Klub Seniora”.  W ramach zadania przeprowadzony zostanie remont wraz z wyposażeniem istniejących pomieszczeń tj. pomieszczenia ogólnodostępnego pełniącego funkcję sali spotkań, pomieszczenia kuchennego, łazienki (dla kobiet i mężczyzn), wydzielonego miejsca pełniącego funkcję szatni dla seniorów.  Dodatkowo placówka będzie oferować kącik biblioteczny. Dla osób lubiących aktywność fizyczną zostanie wydzielone i wyposażone pomieszczenie do gimnastyki oraz zajęć fizjoterapeutycznych.

Wartość całego projektu wynosi ok. 200 tys. zł, z czego dotacja Wojewody  - 150 tys. zł.   Otwarcie „Klubu SENIOR+” planowane jest na początku stycznia 2018 roku.


A już dzisiaj zachęcamy wszystkich seniorów z terenu naszej gminy do zainteresowania się działalnością Klubu Seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rożnów” w Rożnowie.  Klub w ciągu roku zorganizował kilkanaście imprez dla swoich członków - spotkanie opłatkowe, spotkanie karnawałowe, dzień kobiet, szkolenia na temat praw seniora i karty seniora, chorób "odkleszczowych" badanie słuchu oraz wyjazdy do Kościoła Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu i "sandomierskim Traktem".

Informacje na temat Klubu oraz dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej: http://klub-seniora.osobie.net