Aktualności

RUSZA MODERNIZACJA I ROZBUDOWA DOMU KULTURY W ROŻNOWIE 16.10.2017

Zakład Remontowo-Budowlany z Podegrodzia zmodernizuje i rozbuduje Wiejski Dom Kultury w Rożnowie. Za kwotę ponad 1,47 mln zł budynek z którego korzysta także Szkoła Muzyczna zmieni się nie do poznania. Dobudowana zostanie klatka schodowa, nieużytkowe poddasze zostanie zaadaptowane na sale lekcyjno-warsztatowe i studio nagrań, a istniejące pomieszczenia na parterze przejdą gruntowną modernizację. Zmieni się również wygląd budynku z zewnątrz dzięki nowej elewacji, dachowi i zagospodarowaniu terenu wokół.

Potrzebne były dwa przetargi aby znaleźć wykonawcę inwestycji w Rożnowie. Warunki udziału w przetargu i kryteria oceny ofert miały gwarantować wybór wykonawcy z odpowiednim potencjałem technicznym, finansowym i posiadającego odpowiednie doświadczenie. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie inwestycji dlatego wykonawca musiał wykazać się także wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem projektowym. Po spełnieniu wymogów formalnych Wykonawcy składali ofertę, której wybór tylko w 60% zależał od zaoferowanej ceny. Oceniano również okres gwarancji i rękojmi oraz dodatkowe doświadczenie projektanta co miało zagwarantować wysoką jakość i funkcjonalność przyjętych rozwiązań technicznych.

Do przetargu zgłosiło się dwóch wykonawców, z których najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo-Budowlany Wiesława Czopa z Podegrodzia. Firma spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu wykazując się olbrzymim doświadczeniem, wykwalifikowaną kadrą, a także potencjałem finansowym i technicznym. Zaoferowana cena i okres gwarancji okazały się najkorzystniejsze.  Dodatkowe punkty dało firmie bogate doświadczenie Głównego Projektanta. Firma Pana Wiesława Czopa była m. in. wykonawcą obiektów sportowych, oświatowych, kulturalnych, a także zabytkowych – zrealizowała m. in. remont dworu w Korzennej wraz z otoczeniem, wybudowała boiska sportowe przy ośrodku ARKA w Gródku nad Dunajcem.

Inwestycja w Rożnowie objęta jest dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 900 tys. zł i przewiduje remont wszystkich pomieszczeń w użytkowanej obecnie części budynku Wiejskiego Domu Kultury z częściową zmianą ich funkcji, a także dobudowę klatki schodowej oraz adaptację poddasza na użytkowe. Oprócz prac budowlanych przewidziano również zakup wyposażania i instrumentów, a dla zdolnych wokalistów, instrumentalistów, kapel i zespołów muzycznych ma zostać urządzone profesjonalne studio nagrań oraz sala widowiskowa z rozkładaną widownią. Budynek będzie docieplony, powstaną nowe elewacje oraz zagospodarowanie wokół budynku.

Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy rozpoczął prace projektowe, aby jak najszybciej przystąpić do prac budowlanych. Modernizacja budynku będzie wiązać się niestety z wyłączeniem z użytkowania całego budynku na kilkanaście miesięcy. Prace budowlane mają rozpocząć się już w listopadzie br. Wykonawca ma zakończyć wszystkie prace wraz z oddaniem budynku do użytkowania w styczniu 2019 roku.

Obecny stan budynku będzie za kilkanaście miesięcy tylko niemiłym wspomnieniem...