Aktualności

Przychodzi rodzic do prawnika... spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską 14.10.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem ora GKRPA zapraszają rodziców oraz mieszkańców Gminy na wyjątkowe spotkania... z Sędzią Anną Marią Wesołowską. Pierwsze spotkanie już 16 października o godz. 17:00 w szkole w Gródku nad Dunajcem, kolejne 17 października w szkole w Rożnowie (również o godz. 17:00).

Tematyka spotkania:

1. Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły:

- rola edukacji prawnej - kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie

2. Nowe zagrożenia; grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papirosy.

3. Zasady odpowiedzialności nieletnich.

4. Zachowania, na które mamy  obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskie karty.

5. Nowe formy przemocy wobec dziecka;

-eurosieroctwo

-zaniedbania

-wykorzystywanie dziecka w konflikcie około - rozwodowym - obowiązek wysłuchania dziecka przez sąd

6. Rodzice a szkoła:

-obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego

-obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji np.pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje

-obowiązki rodziców wobec dziecka

7. Mediacja w Sprawach nieletnich i Mediacja rówieśnicza, jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole.

Pozostałe informacja na załączonym plakacie: