Aktualności

CHODNIK W GÓROWEJ JUŻ GOTOWY... 10.10.2017

Po kilku miesiącach prac chodnik w Górowej został oddany do użytku. Odbiór robót na drodze powiatowej odbył się oczywiście przy udziale władz naszej gminy czyli Wójta - Józefa Tobiasza i Przewodniczącego Rady Gminy – Józefa Klimka, którzy oglądając efekty prac mogli sobie pogratulować dobrze zainwestowanych 354 tys. zł na pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację tej inwestycji.

Wniosek mieszkańców Górowej o budowę chodnika bardzo szybko doczekał się realizacji. Pomysł na wspólną z Powiatem Nowosądeckim inwestycję bardzo szybko trafił pod obrady Rady Gminy Gródek nad Dunajcem i 6 maja 2016 roku podjęta została uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Półtora roku od tej decyzji Przewodniczący Rady Gminy – Józef Klimek wspólnie z Wójtem – Józefem Tobiaszem i sołtysem Podola-Górowej – Janem Wolakiem mogli z nieukrywanym zadowoleniem i satysfakcją wziąć udział w odbiorze ponad 900 mb chodnika zakończonego zatoką autobusową.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 654 tys. zł i została zrealizowana wspólnie przez Gminę Gródek nad Dunajcem i Powiat Nowosądecki. Większość kosztów inwestycji (354 tys. zł) pokryła Gmina Gródek nad Dunajcem, ale to Powiat Nowosądecki poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu wziął na siebie obowiązki inwestora doprowadzając inwestycję do szczęśliwego finału. Niestety Starosta Nowosądecki – Marek Pławiak nie mógł wziąć udziału wspólnie z władzami naszej gminy w odbiorze robót, ale w trakcie budowy wielokrotnie osobiście kontrolował postępy w robotach. Ze strony Powiatu Nowosądeckiego odbioru dokonali inspektorzy Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, którzy za olbrzymie zaangażowanie w przeprowadzenie tej inwestycji odebrali podziękowania od władz naszej gminy.

Odbiór zrealizowanej inwestycji był oczywiście okazją do omówienia planów kolejnych przedsięwzięć na drogach powiatowych dotyczących nie tylko budowy chodników. Gmina ma już przygotowane do realizacji kolejne zadania inwestycyjne przy drogach powiatowych, a planowanie budżetów na rok 2018 zarówno w Gminie, jak i w Powiecie już się rozpoczęło…

Galeria