Aktualności

Nie ma chętnych do przebudowy drogi wojewódzkiej… 08.10.2017

Kolejny przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 975 przebiegającej przez naszą gminę został unieważniony. Tym razem chodzi o odcinek drogi od Siennej do Bartkowej-Posadowej. Inwestycja po raz kolejny przesunie się w czasie. Do przetargu ogłoszonego w sierpniu br. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zgłosiła się żadna firma.

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej to kluczowa inwestycja dla naszej gminy. Droga wojewódzka biegnąca przez teren naszej gminy wymaga pilnego remontu, dlatego bardzo ucieszył wszystkich fakt, że przebudowa drogi znalazła się w planie inwestycyjnym Województwa Małopolskiego. Na I odcinek od Dąbrowej do Siennej udało się znaleźć wykonawcę, który podpisał już umowę i z pewnością w ciągu najbliższych kilku miesięcy rozpoczną się prace budowlane. W sierpniu br. Zarządca drogi ogłosił przetarg na odcinek II Bartkowa Posadowa – Sienna (o problemach z przygotowaniem tej inwestycji pisaliśmy w lipcu - Za półtorej roku do Nowego Sącza po nowej nawierzchni ...).

Z niecierpliwością czekaliśmy na dzień składania ofert, bo zakładany zakres inwestycji nie tylko przewidywał wykonanie nowej szerszej jezdni, poboczy i chodników, ale również budowę ścieżki rowerowej od Siennej do Bartkowej-Posadowej, która z pewnością będzie olbrzymią atrakcją turystyczną. Dodatkowo władze naszej gminy zabezpieczyły już w budżecie na przyszły rok środki na udział własny w tej inwestycji obejmujący budowę chodnika od stacji paliw w Bartkowej-Posadowej do cmentarza parafii Podole-Górowa. Niestety…  Inwestycja po raz kolejny przesunie się w czasie. Do przetargu nie zgłosiła się żadna firma, dlatego przetarg został unieważniony.

W tej sytuacji pozostaje tylko mieć nadzieję, że „do trze razy sztuka…”. Pierwszy przetarg na to zadanie także został  unieważniony ponieważ oferty przekraczały budżet inwestycji. Kiedy kolejny przetarg? Czekamy na informację z Zarządu Dróg Wojewódzkich.