Aktualności

Remont Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem 03.09.2017

Trwają prace remontowo-budowlane, związane z realizacją zadania „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem”. Celem robót jest podniesie efektywności energetycznej obiektu oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Zakres zadania obejmuje m.in. modernizację instalacji c.o. i c.w.u, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu, modernizację oświetlenia oraz montaż fotowoltaiki.

Prace, które ruszyły w drugiej połowie sierpnia, zgodnie z planem potrwają do listopada 2017 roku.

Mieszkańców odwiedzających Urząd Gminy przepraszamy za wszelkie niedogodności, które wynikają z przeprowadzanego remontu, a także prosimy o wyrozumiałość oraz ostrożność.


Zadanie to realizowane jest z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.