Aktualności

Fundacja HORYZONT360 zaprasza do udziału w projekcie "Turystyka nad Jeziorem Rożnowskim” 06.05.2017

Fundacja HORYZONT360 realizuje zadanie publiczne pn.:

„Turystyka nad Jeziorem Rożnowskim”

Głównym celem projektu jest integracja przedstawicieli branży turystycznej, producentów produktów lokalnych oraz osób zainteresowanych wdrożeniem oferty turystycznej działających/ zamieszkujących na obszarze Gmin położonych wokół Jeziora Rożnowskiego tj. Gminy: Gródek n/Dunajcem, Łososina Dolna, Chełmiec, co przyczyni się do budowy wizerunku Jeziora Rożnowskiego jako obszaru przyjaznego dla turystów.

Odbiorcą bezpośrednim projektu będą przedstawiciele podmiotów z branży turystycznej (w tym przedsiębiorcy, przedstawiciele JST, przedstawiciele organizacji pozarządowych), producenci produktów lokalnych, mieszkańcy planujący świadczyć usługi w obszarze turystyki z obszaru Gmin: Gródek n/Dunajcem, Chełmiec, Łososina Dolna. 

W ramach projektu Fundacja chce m. in. stworzyć sieć współpracy między Hotelem HERON w Siennej, a lokalnymi producentami w celu stworzenia stałej oferty sprzedażowej produktów lokalnych.

Biuro projektu mieści się w siedzibie Fundacji HORYZONT360, 33-311 Wielogłowy 153.

 

Rekrutacja prowadzona jest  w okresie 24.04.2017r. do 10.05.2017r.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017-30.09.2017

Wartość projektu: 25 145 zł

Wartość dotacji: 20 000zł

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie oraz współpracą z Fundacją HORYZONT360 zachęcamy do zapoznania się z załączonymi dokementacmi (regulamin, deklaracja udziału itd.)

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”

Załączniki