Aktualności

Mieszkańcy Górowej będą mieli chodnik przy drodze powiatowej 29.03.2017

Rada Gminy Gródek nad Dunajcem wyraziła na dzisiejszej sesji zgodę na przekazanie środków z budżetu Gminy dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Niecew - Podole Górowa. Pomoc finansowa ma wynieść 350 tys. zł co pozwoli na budowę ponad 900 mb chodnika od skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku Górowej zakończonego zatoką autobusową.

Wniosek mieszkańców Górowej o budowę chodnika przy drodze powiatowej już wkrótce zostanie zrealizowany. W ubiegłym roku władze naszej gminy podjęły decyzję o przygotowaniu dokumentacji projektowej, a gdy projekt z pozwoleniami był gotowy, niezwłocznie zaproponowano Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego wspólną realizację tej inwestycji, którą oszacowano na kwotę 671 tys. zł. Długo oczekiwana odpowiedź nadeszła w ubiegłym tygodniu… Starosta Nowosądecki – Marek Pławiak przesłał od razu projekt stosownej umowy o wspólnym finansowaniu chodnika w Górowej. W budżecie gminy na rok 2017 zabezpieczone zostały już wcześniej środki na budowę chodników w wysokości 350 tys. zł, ale na przekazanie tych środków na konkretne zadanie jako pomoc finansowa wymagana była oficjalna zgoda Rady Gminy. Większość radnych była „za” udzieleniem pomocy co daje „zielone światło” do rozpoczęcia inwestycji przez Powiat Nowosądecki. W najbliższych dniach Wójt Józef Tobiasz podpisze stosowną umowę o udzieleniu pomocy finansowej i rzeczowej co pozwoli Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu na wszczęcie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.  W celu obniżenia kosztów inwestycji radni wyrazili również zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej w postaci przekazania krawężników drogowych zakupionych w ubiegłych latach. Liczmy, że jeżeli uda się szybko znaleźć Wykonawcę to budowa chodnika powinna się rozpocząć najpóźniej w II połowie maja. Powiat Nowosądecki zadeklarował udział w budowie chodnika w kwocie 300 tys. zł, która ma stanowić nie więcej jak 50% kosztów inwestycji.

Łączna długość chodnika wynosić będzie ponad 900 mb wraz z zatoką autobusową. Przy okazji poszerzona zostanie również jezdnia.

Władze Gminy liczyły, że za przeznaczone w budżecie środki uda się jeszcze zrealizować drugi chodnik – przy drodze powiatowej w Rożnowie, ale na razie na to drugie zadanie musimy poczekać, chociaż i ono jest przygotowane do realizacji (w ubiegłym roku Gmina opracowała projekty i uzyskała niezbędne pozwolenia). Dobra współpraca z władzami Powiatu Nowosądeckiego zaowocowała do tej pory wieloma inwestycjami na drogach powiatowych. W nabliższych dniach rozpocznie się przecież przebudowa drogi powiatowej Sienna-Siedlce w Siennej (którą z kolei wzięła "na siebie" Gmina, a Powiat udziela pomocy finansowej), już wkrótce na moście w Rożnowie ma zostać wybudowana sygnalizacja świetlna, a w przyszłym roku przebudowa drogi  Sienna - Siedlce będzie kontynuowana na odcinku w Jelnej. Dlatego z pewnością chodnik w Rożnowie jak i już kolejne planowane chodniki w innych miejscowościach uda się wkrótce zrealizować. Władze Gminy zapewniają, że Panu Staroście propozycji kolejnych wspólnych przedsięwzięć na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem na pewno nie braknie...