Aktualności

Narciarski projekt "Jeżdżę z głową" za nami... 11.03.2017

Kolejna edycja projektu "Jeżdżę z głową" już za nami. Tym razem nauka jazdy na nartach odbywała się na stoku narciarskim Jastrzębia koło Ciężkowic. Patrząc na pogodę za oknem można powiedzieć, że "szczęśliwie udało się zakończyć projekt Jeżdżę z głową”. Pomimo  wiosennej aury, na stoku narciarskim choć było mokro, to nie brakowało śniegu.

Zajęcia skierowane były do uczniów szkół podstawowych z miejscowości: Gródek nad Dunajcem, Podole-Górowa, Rożnów i Roztoka - Brzeziny zaczynających przygodę z narciarstwem po raz pierwszy. Każdy uczestnik spędził na stoku narciarskim 16 godzin. Nauka jazdy na nartach odbywała się pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów narciarstwa w dwóch grupach. Nad całością realizacji projektu czuwało dwóch opiekunów. Na zakończenie instruktorzy wręczyli uczestnikom dyplomy ukończenia kursu nauki jazdy na nartach ”Jeżdżę z głową”.

Oceniając stopień realizacji celów zadania można stwierdzić, iż zostały one w pełni osiągnięte poprzez: zdobycie umiejętności jazdy na nartach, poznanie zasad bezpiecznego zachowania się na stokach narciarskich, utrwalenie nawyku jazdy w kasku oraz rozważne oraz aktywne spędzenie wolnego czasu. Efektem uczestnictwa w zajęciach było także wytworzenie pozytywnych relacji oraz więzi pomiędzy uczestnikami projektu - uczniami różnych szkół gminy Gródek nad Dunajcem.

Projekt został zrealizowany w ramach środków otrzymanych z  budżetu Województwa Małopolskiego na zadanie „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.   

Całkowity koszt projektu: 13 804,00 zł. w 50,70 % finansowany z budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem (z czego 18,80% to wkład rodziców), pozostałe 49,30% to środki dotacyjne Województwa Małopolskiego.

Zrealizowany program z całą pewnością zaszczepił wśród uczniów zainteresowanie „białym szaleństwem” co w przyszłości pozwoli im na dalsze samodzielne doskonalenie umiejętności narciarskich, z zachowaniem elementarnych zasad bezpieczeństwa, czerpiąc przy tym dużo radości z tej aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

 Zapraszamy do galerii zdjęć...

(E.C.)

Galeria