• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Ogłoszenia

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 30.12.2020

Załącznik do zarządzenia nr 167/2020

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 30 grudnia 2020 r.

WYKAZ

Nasz znak PRN.6845.09.2020                                                                                                                                                         Data: Gródek nad Dunajcem dnia 30 grudnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat

 

lp

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość opłat z tytułu dzierżawy

terminy wnoszenia opłat;

zasady aktualizacji opłat

a

B

c

d

e

f

g

h

i

1

Dz. 37/6 obr. Gródek nad Dunajcem, gm. Gródek nad Dunajcem nr KW NS1S/00039782/0

Dz. 37/6 -0,03 ha,

Całość do dzierżawy

Nieruchomość o kształcie regularnym:

Użytek: R klasa gruntu: RIIIb – 0,02 ha

Użytek: B klasa gruntu: RIIIb –0,01 ha

Zgodnie z MPZP – teren jest położony w strefach oznaczonych jako:

C3UN – tereny usług publicznych oraz innych oraz

KD(DG-D) – droga gminna dojazdowa

Nieruchomość zagospodarowana zabudowana budynkiem handlowo/usługowym

Czynsz dzierżawny 2,40 zł/ 1m 2/ miesiąc

Zapłata z góry za miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca

W razie zmiany Zarządzenia Wójta w sprawie czynszu za najem lub dzierżawę

2

Dz. 37/7 obr. Gródek nad Dunajcem, gm. Gródek nad Dunajcem nr KW NS1S/00039782/0

Dz. 37/7 -0,03 ha,

Całość do dzierżawy

Nieruchomość o kształcie regularnym, Użytek: R klasa gruntu: RIIIb –0,02 ha

Użytek: B klasa gruntu: RIIIb –0,01 ha

Zgodnie z MPZP – teren jest położony w strefach oznaczonych jako:

C3UN – tereny usług publicznych oraz innych oraz

KD(DG-D) – droga gminna dojazdowa

Nieruchomość zagospodarowana zabudowana budynkiem użytkowym

Czynsz dzierżawny 2,40 zł/ 1m 2/ miesiąc

Zapłata z góry za miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca

W razie zmiany Zarządzenia Wójta w sprawie czynszu za najem lub dzierżawę

3

Dz. 37/8 obr. Gródek nad Dunajcem, gm. Gródek nad Dunajcem nr KW NS1S/00039782/0

Dz. 37/8 -0,04 ha,

Całość do dzierżawy

Nieruchomość o kształcie regularnym, Użytek: R klasa gruntu: RIIIb –0,04 ha

Zgodnie z MPZP – teren jest położony w strefach oznaczonych jako:

C3UN – tereny usług publicznych oraz innych oraz

KD(DG-D) – droga gminna dojazdowa

Nieruchomość zagospodarowana zabudowana budynkiem handlowo/usługowym

Czynsz dzierżawny 2,40 zł/ 1m 2/ miesiąc

Zapłata z góry za miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca

W razie zmiany Zarządzenia Wójta w sprawie czynszu za najem lub dzierżawę

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/,

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 30.12.2020 do dnia 20.01.2021 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

WÓJT GMINY

/-/ Józef Tobiasz