• UWAGA!!! W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 25.05.2020 r. ponownie rusza bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednakże do uprzedniego umówienia się, co pozwoli uniknąć oczekiwania na przyjęcie w razie większej liczby interesantów.

Ogłoszenia

IV wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 28.10.2019

WYKAZ

Nasz znak PRN.6850.4_W.2019                                                                                                                                                     data: Gródek nad Dunajcem dnia 28 października 2019 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie przez Gminę Gródek nad Dunajcem

lp

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis i położenie nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość  i termin wnoszenia opłat

Forma przekazania

1

Dz. 122,

Obr Jelna

KW NS1S/00074125/4

0,18 ha

Nieruchomość położona w Jelnej, na nieruchomości znajduje się m.in. remiza OSP

D6 UI – usługi publiczne inne,

Na czas oznaczony - do 31.12.2028 r

Nie dotyczy - użyczenie

Przekazane OSP Jelna w użyczenie  na prowadzenie działalności statutowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej

2

Dz. 231/3

obr. Rożnów,

KW NS1S/00083921/0

0,2119 ha

Nieruchomość położona w Rożnowie, nieruchomość niezabudowana stanowiąca otoczenie remizy OSP w Rożnowie

I27 PU tereny produkcyjno-usługowe,

I26 UI – usługi publiczne inne,

I72 RP tereny użytków rolnych (gruntów rolnych),

Na czas oznaczony – do 31.12.2023 r.

Nie dotyczy - użyczenie

Przekazane OSP Rożnów w użyczenie  na prowadzenie działalności statutowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 28 października 2019 r. do dnia 18 listopada 2019 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

WÓJT GMINY

/-/Józef Tobiasz

Załączniki