• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Ogłoszenia

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 16.07.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Gródek and Dunajcem, Czchów, Zakliczyn, Korzenna oraz Chełmiec.

Taryfy obowiązywać będą przez okres 3 lat i zostały ustalone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne: „Dunajec” sp. z o.o. 

 

W załączniku decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z wykazem wysokości cen i stawek za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Decyzja w załączeniu.

Załączniki