• ***UWAGA!!! W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że od 16.03.2020r. do odwołania wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem i wszystkich jednostek organizacyjnych ( OPS. GOK), oraz wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem ogranicza się do obsługi interesantów w formie elektronicznej i telefonicznej.***

Ogłoszenia

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 16.07.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Gródek and Dunajcem, Czchów, Zakliczyn, Korzenna oraz Chełmiec.

Taryfy obowiązywać będą przez okres 3 lat i zostały ustalone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne: „Dunajec” sp. z o.o. 

 

W załączniku decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z wykazem wysokości cen i stawek za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Decyzja w załączeniu.

Załączniki