Ogłoszenia

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 22.01.2019

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu oraz w BIP ukazał się wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Załączniki