Ogłoszenia

Konkursy dla organizacji pozarządowych 17.01.2019

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  i sportu. 

Szczegóły w załączniku.

Załączniki