Ogłoszenia

Informacja o zamiarze przebudowy dróg gminnych nr 290613K i 290614K 21.11.2017

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, o zamiarze przebudowy dróg gminnych nr 290613K i 290614K i możliwości zgłaszania w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowej informacji zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych przebudowywanych odcinków dróg.

 

Załączniki