Ogłoszenia

Projekt Programu Współpracy Gminy Gródek nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi do konsultacji 30.09.2017

Do 16 października br. będą prowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie „Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku".

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać na załączonym formularzu bezpośrednio w Urzędzie Gminy - Dziennik Podawczy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@gminagrodek.pl.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem lub na rzecz jej mieszkańców.

Projekt uchwały oraz formularz uwag w załącznikach.

 

Załączniki