Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 08.08.2017

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat