Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 11.04.2017

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.