Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym 23.02.2017

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do  najmu w trybie bezprzetargowym.