• **** AWARIA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W TROPIU**** !!! WODA Z WODOCIĄGU TROPIE JEST NIEZDATNA DO SPOŻYCIA !!! Punkt poboru wody na oczyszczalni ścieków w Tropiu będzie czynny dzisiaj tj. czwartek 20.07.2017 r. do godziny 22:00 a w dniu 21.07.2017r. (piątek) od godziny 6:00 do odwołania. Wszystkie niezbędne dodatkowe informacje otrzymają Państwo dziś tj. czwartek do 22:00 w biurze spółki pod nr. tel. 18 441 62 28.

Ogłoszenia

Konsultacje społeczne "Programu opieki nad zwierzętami" 25.01.2017

W związku z opracowaniem projektu „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gródek nad Dunajcem w 2017 roku” Wójt gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art.11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.(Dz.U.z 2013 r. poz.856 z póź.zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „ program opieki nad zwierzętami ”.

W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Gródek nad Dunajcem oraz inne podmioty, o których mowa w art.11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.(dz.u. z 2013 r.  poz.856 z późn.zm.)

  1. Przedmiot konsultacji: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy  Gródek nad Dunajcem w 2017 roku”.
  2. Termin przeprowadzenia konsultacji: 21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej urzędu gminy Gródek nad Dunajcem. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
  3. Forma konsultacji: pisemne wyrażenie opinii  należy przekazać wg. załączonego formularza na adres urzędu gminy Gródek nad Dunajcem 54 ,33-318 Gródek nad Dunajcem referat podatkowy, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami oraz referat planowania przestrzennego i ochrony środowiska  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@gminagrodek.pl

Z projektem programu można zapoznać się w goUrzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem w Referacie Podatkowym ,Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami (tel.18 440 10 35 wew.22)  oraz Referacie Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem (tel.18 440 10 35 wew.32)  w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W załączniku formularz konsultacji.

 

Załączniki