Ogłoszenia

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2018 - rozwijanie działalności gospodarczej

  24.04.2018

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

  więcej >>
 • Otwarty konkursu ofert na „Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym…

  23.04.2018

  Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gródek nad Dunajcem z dnia 19 kwietnia 2018 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem” (zadanie 3 Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym).

  więcej >>
 • informacja o możliwości składania wniosków o aktualizację klasyfikacji gruntów

  19.04.2018

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu poinformowało Urząd Gminy, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski o kontrolę i aktualizację gleboznawczą klasyfikacji gruntów na terenach popowodziowych i osuwiskowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego wg załączonego wzoru...

  więcej >>
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Tropiu

  26.03.2018

  Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Gródek nad Dunajcem, który odbył się w dniu 14 marca 2018 r.

  więcej >>
 • Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania o podział nieruchomości w m. Bujne

  26.03.2018

  Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w m. Bujne...

  więcej >>
 • Informacja o planowanych przez GUS badaniach ankietowych w roku 2018

  03.03.2018

  W 2018 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Badania realizowane będą metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) ...

  więcej >>
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  03.03.2018

  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

  więcej >>
 • Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych

  27.02.2018

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Jelnej, Podolu-Górowej, Przydonicy oraz w Roztoce-Brzezinach. Termin składania ofert upływa 14 marca 2018 roku o godzinie 15:15.

  więcej >>
 • Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości

  23.02.2018

  Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.), Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości Gminy Gródek nad Dunajcem, które odbyły się w dniu 14 lutego 2018 r.

  więcej >>
 • Rusza nabór na urzędników wyborczych

  22.02.2018

  Do 14 marca 2018 roku można zgłaszać kandydatów na urzędników wyborczych. Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz informacja o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu została zamieszczona na stronach internetowych PKW.

  więcej >>
strony 1 2 3 4 5 6 7