Ogłoszenia

 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości

  16.08.2018

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej niezabudowanej.....

  więcej >>
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości

  16.08.2018

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej zabudowanej....

  więcej >>
 • Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości

  09.08.2018

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono II rokowania na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych rolnych niezabudowanych..

  więcej >>
 • Praca czeka !!!

  08.08.2018

  Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie zaprasza do udziału w projekcie.

  więcej >>
 • Wynik przetargu na zbycie nieruchomości działka nr 143/1 obrębu Gródek nad Dunajcem

  02.07.2018

  Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Gródek nad Dunajcem, który odbył się w dniu 21 czerwca 2018 r.

  więcej >>
 • Wykaz nieruchomości do sprzedaży

  21.06.2018

  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości zmieniony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych sprzedaży w trybie przetargowym

  więcej >>
 • Informacja o decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie taryf...

  13.06.2018

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Czchów, Zakliczyn i Korzenna na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne "DUNAJEC" Sp. z o.o.

  więcej >>
 • Informacja dla osób biorących udział w projekcie „Internecik w naszej gminie..."

  01.06.2018

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). W związku z przystąpieniem do projektu pn. "„Internecik w naszej gminie – Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem" informujemy, że:

  więcej >>
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  14.05.2018

  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

  więcej >>
 • Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Tropiu

  14.05.2018

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości gruntowej rolnej, niezabudowanej - dz. ew. 143/1 w Tropiu.

  więcej >>
strony 1 2 3 4 5 6 7

Załączniki