Ogłoszenia

 • Informacja o wynikach przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości

  10.12.2017

  Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.), Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości Informację o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości...

  więcej >>
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  02.12.2017

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.(Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Tropie dz. 143/1).

  więcej >>
 • Informacja o zamiarze przebudowy dróg gminnych nr 290613K i 290614K

  21.11.2017

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, o zamiarze przebudowy dróg gminnych nr 290613K i 290614K i możliwości zgłaszania w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowej informacji zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych przebudowywanych odcinków dróg.

  więcej >>
 • Zaproszenie na I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

  02.11.2017

  Zgodnie z zapisami Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zwołuje pierwsze posiedzenie Komitetu na dzień 15 listopada 2017 roku na godz. 14:30.

  więcej >>
 • Kolejne nabory na obszarze Śliwkowego Szlaku

  21.10.2017

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”...

  więcej >>
 • Projekt Programu Współpracy Gminy Gródek nad Dunajcem z organizacjami pozarządowymi do konsultacji

  30.09.2017

  Do 16 października br. będą prowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku".

  więcej >>
 • Złóż wniosek o stypendium socjalne!

  01.09.2017

  Do 15 września 2017 roku można składać wnioski o stypendium socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Uprawnionymi do składania wniosków są rodziny, których dochód w przeliczeniu na jedną osobę w miesiącu sierpniu nie przekroczył 514 złotych netto.

  więcej >>
 • Otwarty konkurs ofert: Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym" - wyniki konkursu

  17.08.2017

  Zarządzenie nr 99/2017 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym...

  więcej >>
 • Kolejne nabory na obszarze Śliwkowego Szlaku

  16.08.2017

  Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” informuję, iż w październiku i listopadzie 2017 r. zostaną przeprowadzone kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Poniżej przedstawiamy wstępne terminy naborów ...

  więcej >>
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

  08.08.2017

  Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

  więcej >>
strony 1 2 3 4 5 6 7