Przetargi pozostałych jednostek organizacyjnych i podległych, inne zamówienia

IZP1/2017 Dostawa odzieży ochronnej do działań bojowych

Umieszczony: 15.05.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Wojciech Błażusiak

1. Nazwa zamawiającego:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZYDONICY
Przydonica 334, 33-318 Gródek nad Dunajcem
e-mail: osp.przydonica@wp.pl , http://ospprzydonica.pl

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Dostawa odzieży ochronnej do działań bojowych

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 19.05.2017r.  do godz. 10.00.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: osp.przydonica@wp.pl (skan oferty wraz z załącznikami).

4. Więcej informacji w załączniku oraz na stronie http://ospprzydonica.pl/.

Załączniki