Przetargi dotyczące nieruchomości

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości z dnia 20.01.2020 r

Umieszczony: 20.01.2020, Status przetargu: nowy, Umieścił: lczul

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w BIP ogłoszono przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych:

 

1. VIII przetarg na sprzedaż nieruchomości: dz. nr 15/1, o pow.0,3021 ha, położonej w Jelnej, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00132890/2,

cena wywoławcza 16 000,00 zł, wadium 1 600 zł.

Przetarg odbędzie się 27.02.2020 r. w siedzibie Sprzedającego: Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem - Sala Narad o godz. 09:00.

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 24.02.2020 r.

 

2. VIII przetarg na sprzedaż nieruchomości: dz. nr 80/5, o pow. 0,08 ha położonej w Rożnowie, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00064835/1;

cena wywoławcza 30 000,00 zł, wadium: 3 000 zł,

Przetarg odbędzie się 27.02.2020 r. w siedzibie Sprzedającego: Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem - Sala Narad o godz. 11:00.

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 24.02.2020 r.

 

3. VII przetarg na sprzedaż nieruchomości, dz. nr 143/1, o pow. 0,30 ha położonej w Tropiu, objętej księgą wieczystą nr NS1S/000132026/5,

cena wywoławcza 12 500,00 zł, wadium: 1 200 zł,

Przetarg odbędzie się 27.02.2020 r. w siedzibie Sprzedającego: Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem - Sala Narad o godz. 13:00.

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 24.02.2020 r.

 

4. VIII przetarg na sprzedaż nieruchomości, dz. nr 64/2, o pow. 0,23 ha, położonej w Lipiu, objętej księgą wieczystą nr  NS1S/000132889/2,

cena wywoławcza 12 500,00 zł, wadium: 1 200 zł,

Przetarg odbędzie się 28.02.2020 r. w siedzibie Sprzedającego: Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem - Sala Narad o godz. 09:00.

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 25.02.2020 r.

 

5. VIII przetarg na sprzedaż nieruchomości, dz. nr 378/4, o pow. 0,06 ha położonej w  Przydonicy, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00059678/4,

cena wywoławcza 22 000,00 zł, wadium: 2 200 zł,

Przetarg odbędzie się 28.02.2020 r. w siedzibie Sprzedającego: Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem - Sala Narad o godz. 11:00.

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 25.02.2020 r.

 

Dodatkowych informacji w sprawie przetargów udziela Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem tel. (18) 440 10 35 wew. 22 (pokój nr 22).

 

Załączniki