Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.272.1.38.2019_2 Dostawa schodołazów gąsienicowych

Umieszczony: 10.07.2019, Status przetargu: zakończony,

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa schodołazów gąsienicowych w ramach likwidacji barier dla niepełnosprawnych w szkołach podstawowych w Rożnowie, Jelnej i Przydonicy

3. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia: 17.07.2019r. do godz. 9:00  w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  pok. Nr 3 (dziennik podawczy).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki