Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.272.1.17.2019 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Wola Kurowska-Zbyszyce

Umieszczony: 15.02.2019, Status przetargu: zakończony,

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Wola Kurowska-Zbyszyce

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia: 22.02.2019 r.  25.02.2019r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  pok. Nr 3 (dziennik podawczy).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki