Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.272.1.240.2018 Catering dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Gródek nad Dunajcem”

Umieszczony: 03.12.2018, Status przetargu: zakończony,

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Catering dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Gródek nad Dunajcem”

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia:
06.12.2018 r. do godz. 12:00
w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  pok. Nr 3 (dziennik podawczy).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki