Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

PRN.271.20.2018 Wykonanie podziału geodezyjnego działki w m. Jelna

Umieszczony: 07.03.2018, Status przetargu: zakończony,

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie podziału  geodezyjnego dz. ew. nr  20 obr. Jelna

3. Termin składania ofert: do dnia 16.03.2018 r.  do godz. 14:00

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki