Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.271.II.V.102.2017 Modernizacja drogi Przydonica dz. 533 w kier.Urban

Umieszczony: 16.05.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Wojciech Błażusiak

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi Przydonica dz. 533 w kier.Urban

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 22.05.2017 r., do godz. 09.00. w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  Dziennik Podawczy , pok. nr 3.

4. Szczegóły postępowania w załączniku.

Załączniki