• **** AWARIA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W TROPIU**** !!! WODA Z WODOCIĄGU TROPIE JEST NIEZDATNA DO SPOŻYCIA !!! Punkt poboru wody na oczyszczalni ścieków w Tropiu będzie czynny dzisiaj tj. czwartek 20.07.2017 r. do godziny 22:00 a w dniu 21.07.2017r. (piątek) od godziny 6:00 do odwołania. Wszystkie niezbędne dodatkowe informacje otrzymają Państwo dziś tj. czwartek do 22:00 w biurze spółki pod nr. tel. 18 441 62 28.

Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.271.II.V.101.2017 Dostawa kruszywa łamanego na drogi w Gminie Gródek nad Dunajcem - II

Umieszczony: 15.05.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Wojciech Błażusiak

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia:
Dostawa kruszywa łamanego na drogi w Gminie Gródek nad Dunajcem - II

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 19.05.2017 r., do godz. 09.00. w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  Dziennik Podawczy , pok. nr 3.

4. Szczegóły postępowania w załączniku.

Załączniki