Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.271.II.IV.65.2017 Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy kościele w Tropiu

Umieszczony: 06.04.2017, Zakończony: 25.04.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Lesław Czul
  1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)
  2. Przedmiot zamówienia: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy kościele w Tropiu
  3. Miejsce i termin składania ofert:
    Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 14.04.2017 r., do godz. 09.00. w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  Dziennik Podawczy , pok. nr 3.
  4. Szczegóły postępowania w załączniku.

Załączniki