Zapytania cenowe (zamówienia poniżej 30 000 EURO)

IZP.271.II.II.41.2017 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami w gminie Gródek nad Dunajcem w 2017 roku

Umieszczony: 24.02.2017, Zakończony: 18.04.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Lesław Czul

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO pn.:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami w gminie Gródek nad Dunajcem w 2017 roku

 

Termin składania ofert : 1 marca 2017 roku

Szczegóły w zaproszeniu

Załączniki